תשליך עוונות במצולה

תשליך עוונות במצולה  \  אהוד קלפון

 

תשליך עומס עוונות,  

ראשית דרך מחילות.    

 

מנהג ישן רב דורות,

אייה שמו במקורות. 

 

מועדו ראש השנה,

שחר ימיו בעננה.   

 

מנערים חטאים,

משירים חולאים.   

 

שקיעת אבן במצולה,  

בשירי פיוט ותפילה.

  

ראשית שנה נאורה,

          נפש זכה טהורה. 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                         

 

 

                                                           

 

Comments