עולמה של הנפש

עולמה של הנפש  \  אהוד קלפון

 

חובקת נפש דמותה,

לא תחוש בבדידותה.  

 

עומדת זכה לצידה,

לא נשארת לבדה.

 

איתנה במצוקתה,

לא תשקע במצולתה.

 

לקול עזרה ושברים,

לא נועלת שערים.

 

מטה כתף לנופל,

מבלי אמרות הלל.  

 

מגדלור באפלה,

אור תקווה במסילה.

 

עולמה חובק שחקים,

אין מידה למרחקים.

 

חוסן רוח נשמתה,

עוגן דמותה משענתה. 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Comments