אור נרות חנוכה

אור נרות חנוכה   \  אהוד קלפון


שמונה נרות חנוכה,

מאירים החשכה.  

 

נר ואור ביממה,

הד גבורת הנשמה.    

 

חג מכבים ולחנים, 

שירי תהילה רננים.

 

עקבי אבות איתנים,

שבילי עפר נושנים.

 

פך שמן עם סיפורים,

פרקי עבר נסתרים.

 

שבעה לילות מוארים,

נר אחרון חותם אורים.

 

תם כסלו בעננה,  

סהר דק של לבנה.

 

צינת טבת שממה,

נבטי חיים באדמה.

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                  

 

 

                                                    

                                                    

 

   

                                                      

     

 

 

Comments