עורבני בין אלונים

עורבני בין אלונים \  אהוד קלפון


עורבני בין אלונים,

מתרבה עם השנים.  

 

אורח רב צבעים,

נובר אוכל תולעים.   

 

רועש מבריח ציפורים,

עף מרחקים קצרים.

 

מנתר עם צאת חמה,  

טומן בלוט באדמה.

 

טורף ביער גוזלים,

ניזון מפירות בשלים.

 

ביער מקום שבתו,

משתלט על סביבתו.

 

                                               

 

 

                                               

 

Comments