אורחות אדם מידותיו

אורחות אדם מידותיו  \  אהוד קלפון

 

חיי אדם אמונתו,

בשאון גלי רעמים.

אוחז בכנף סביבתו,

ימי חסד עלומים.


חובקי עולם מידותיו,

חוכמה דרך מעשים.

מאזני לבב עיתותיו,  

תבונת דעת וחושים.


רזי אותות מורשתו,

צלילי פיוט עמומים.

מסעות דרכי מילתו,  

עקבי אבק קדומים.


טוהר סדרי משנתו,

המיית פלגי נחלים.  

נשמת חייו משענתו,

מגדלור בים גלים.


נבטי שדמות מגדיו,   

רוח על פני אדמה.    

ימי אופל נדודיו,   

קרן שחר נעמה.

 

 

  

 

 

 

Comments