אבק דממה

אבק דממה  \  אהוד קלפון

 

דרכי עפר נאספות,  

רחף אבק דממה.

גולשות בלאט נסחפות,   

אל עמקי האדמה.    


עקבי צעדים עמומים,

                    זיכרון עומס משאות.

חלוקי אבן דוממים,

לחש הדי מסעות.


מתת ענן שמים,

                    רגבי עפר ניעורים.

גומות דרכים במים,

                    גבי סלעים אפורים.


זוהר שבילי פריחה,

                    משעולים וטרשים.

חדוות שחר זריחה,

צפצופים ורחשים.


חוכמת אור נתיבות,

תבונת דרך קדומים.  

עקבות דרכי אבות,

רזי סלע חתומים.     

                                                         

 

 

 

Comments