אורחות דרכים

אורחות דרכים  \  אהוד קלפון

 

דרכי עפר נאספות,  

רחף אבק שממה.

גולשות בהר נסחפות,   

אל עמקי האדמה.    

 

רגבי עפר דוממים,

הדי רחש מסעות.

עקבי צעדים עלומים,

זיכרון עומס משאות.

 

מראות גלי פריחה,

משעולים וטרשים,

צלילי שחר זריחה,

צפצופים ורחשים.   

 

דרכי עפר במים,  

גבי סלעים אפורים.

מתת ענן שמים,    

נופי דרכים ניעורים.   

                                                

זוהר אור נתיבות,

דעת ארץ אמונה.  

עקבות דרכי אבות,

בברכת שחר שנה.    

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Comments