אורחות לבב

אורחות לבב  \  אהוד קלפון 

חוכמת אדם אופקיו,

תבונת לבו מסילותיו.

 

דרך ארץ ענוותו,

בנחת מילות אמרתו.   

 

שופע מעיין מחשבתו,    

בשדות הבר משנתו.

 

מראות דרכי ילדותו,

קיומו על שיבולתו.

 

על סלעים מסד ביתו,

אורחות לבב בינתו.

 

חמדת נופי כיסופיו,

עקבות בינה איסופיו.   

 

שלוות נפש בסופיו,    

המיית שירים בחופיו.

 

 

 

 

 

                                                         

                                                   

 

                   

 

 

                                                 

 

 

 

Comments