יממה בדרכי חמה

יממה בדרכי חמה   \  אהוד קלפון


שקעה חמה בשחקים,  

נמלא עמק ערפל.

ים ואופק חבוקים,

סהר לבנה אפל.  

  

עמום אור מרחקים,

מתעבים טללים.  

בצינת עמקים,

טפטופי אשלים.        

 

הבהובי גחלילית,

איתותים באפלה.

אור כוכבי ערפילית,

בין ענפי האלה.

 

צלילי שחר ניעורים,

בערבות הנחלים.  

קול רינת ציפורים,

משב רוח בעלים.

 

שדות שלף חרושים,

נגינת קנים שורקים.  

צפצופים ורחשים.

בקירות השרקרקים.

 

 רד היום בדממה,

קרן אור עמומה.

  רוח על פני אדמה,

שלוות ערב נעמה.

 

צללה בים חמה,

תם מחזור היממה.

לבנה ברה תמימה,

בשדות עמק תרדמה.

 

 

 

                                                          

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments