ימי חורף שחונים

ימי חורף שחונים  \  אהוד קלפון


חלף תשרי בתפילה,

יורה חשוון תהילה.


כסלו בשמי אפלה,

אין עב במסילה.


רגבי צינה חרבים,

משב רוחות שרבים.


עצר ענן גשמיו,

צמא עמק ותלמיו.


אבד סתיו בדממה,

עצב על פני אדמה.


ימי אופל שממה,

ארץ שחונה רדומה.


נדם נחל וגדותיו,

גוועו נבטי שדותיו.  


בצורת שבט בלי שירה,

שמש קרה מאירה.


זוהר קרני אופקים,

צבעי תכלת שחקים.


בדי שקד ניעורים,

יבשו נאות אפרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments