ימי הסתיו באפור

ימי הסתיו באפור  \  אהוד קלפון

נצבע הסתיו באפור,

עמומות קרני האור.


                נשיאי ים בשבילים,

                ליל טללים וערפילים.


נופים לאים בשממה, 

חובק הסתיו אדמה.


                תפילה נושא על כפיו,

                ברכת שדות בכנפיו.


רבה הדרך לפניו,

טיפות קטנות בעיניו.


                צבעי שלכת בעלים,

                נסו אורות וצללים.


הד רעמים וברקים,

באפלולית שחקים.


                תשורת ים לעמקים,

                משט ענן שחקים.


גשמי הסתיו בעבים,

ריחות מטר ברגבים.
     ענני כבשים בשקיעה
 

                                                                                                                                                                                                                       

                  

 

                                                         

  

 

Comments