ימי הסתיו באפור

ימי הסתיו באפור  \  אהוד קלפון

נצבע הסתיו באפור,

עמומות קרני האור.


                נשיאי ים בשבילים,

                ליל טללים וערפילים.


בשורת הסתיו בכנפיו,

תפילה נושא על כפיו.


                רבה הדרך לפניו,

                טיפות גשם בעיניו.


צבעי שלכת בעלים,

נסו אורות וצללים.


                הד רעמים וברקים,

                באפלולית שחקים.


נופים לאים בשממה,

חובק הסתיו אדמה.


                ענן אפור בהרים,

                רוח ים במטרים.


מתנת ים לעמקים,

מטר ענן שחקים.


                גשם ניתך מעבים,

                ריח בשדות רגבים. 
     ענני כבשה בשקיעה
 

                                                                                                                                                                                                                       

                  

 

                                                         

  

 

Comments