ימי קיץ בחמה

ימי קיץ בחמה  \  אהוד קלפון


חריש שדות שלפים,

בקרני להט חמה.

סבכי בתה ושרפים,

רוח ערב נעמה.

 

רחף בזי שחקים,

הדי קולות שחפים.

יונה בחגווי סדקים,  

מפץ גלי החופים.

 

כבר נסו הצללים,

דמדומים שאננים.

מתעבים הטללים,

צלילי שחר רננים.

 

זריחת קרני דממה,

בשדות העמקים.

עוטף זוהר אדמה,  

בתכלת שחקים.

 

עת בציר כרמים,

אוסם בר דגנים.

המשעולים נמים,

ימי אב מתענים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

                                                

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

   

Comments