ימי ארץ אפורים

ימי ארץ אפורים  \  אהוד קלפון


ימים קודרים בחמה,

שבטי עמנו בדממה.

 

צלילי רועה בחלילו,

חוסה עדר בצילו.  

 

עם תועה בדרכי אבק,

ימי אופל במאבק.  

 

שערי חוכמה נעולים,

הבלי קולות חלולים.

 

אופקי שמים עמומים,

מראות לאים רדומים.

 

גלי רעמים וברקים,

חסדינו בשחקים.

 

רוחות שרב ימים רבים,

רגבי שדותינו חרבים.  


מי יזרע ויקצור קמה,

ללא מטר באדמה.

 

 

 

 

 

 

Comments