ימי צינה במטר

ימי צינה במטר  \  אהוד קלפון

 

צינת ליל גשמים,

אופל עב מהומה.

עצי יער רדומים,

פריחת גן בשומה.

 

גלי רוח בעבים,

מראות אופק עמומים.

זלעפות במרחבים,

רוו תלמים גשמים.   

 

ברגבי האדמה,      

הד שריקת עפרונים.

בנבטי הדממה,    

שירת ים בעננים.    

 

שקיעת קשת החמה,   

במסילת היממה.   

ימי מסעות עולמה,    

באפלולית חלומה.

 

 

 

 

 

 

 

Comments