מראות עין

מראות עין  \  אהוד קלפון

 

מראות עין חבויים,

בערפילי אפלה.

שבילי חיוך סמויים,

בנבכי המשאלה.


דרך עפר בהירה,   

צלם תמונה זוכרת.

זוהר נפש מאירה,

באובך עב קודרת. 


רקמת חיים קולעת,

בקרן אור נעולה.

פנים רבות יודעת,

דרך מסילה סלולה.  


ראי הנפש והלב,

רכה, חדה, שופעת.

באופל אור משתלב,

תבונת לבב שומעת.


צופה, גאה, חוששת, 

צללי פחד רדומים.

כמעיין מתחדשת,

זיכרון ימים קדומים.  

                                                       

 

 

 

   

Comments