עיני יוגבים בעבים

עיני יוגבים בעבים    \     אהוד קלפון

 

להט קיץ בחמה,  

צרובה האדמה.

 

צלילי עמק דממה,  

צץ חצב בשממה. 

 

דרך עפר איתנה,  

פאת קוצים לבנה.        

 

רוח ערב רעננה,

תשורת ים קטנה.      

             

ענני שחקים שדופים,

גלים לאים בחופים.          

 

ביקורי אבק מדבר,

הקיץ חלף עבר.

 

עופות בשמי נדידה,

ציפור קטנה יחידה.    

 

                   עיני יוגבים בעבים,  

ברכת מטר ברגבים.    

 

 

 

  

                                                                                                                                      

 

                                                  

                              

 

 

                                                                      

                                                                                            

   

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                        

                      

 

Comments