ראשית הקיץ בסיוון

יום ה' עשרה בסיוון תשע"ו  - 2016. 6. 16     


ראשית הקיץ בסיוון  \  אהוד קלפון

נולד היום עטוף בשש,

שועטת חמה בשחקים.    

אור נסוג מאופל חושש,

לאים רגבי עמקים.  

 

שישה ימים לתום עונה,  

שמש שרועה בשמים.

נסו צללים, נמה עננה,   

                   שקעה חמה בראי המים.

 

להט סיוון בזהב שלפים,  

מהפך אור השבוע.  

שדופים מראות הנופים,   

סהר לבנה צנוע.    

 

רגעי זריחה משתנים,

חובק שחר אפלה.

ימי קיץ שאננים,

נמוגה בלאט תהילה.

                                                         

 

 

Comments