יושר במעשים

יושר במעשים  \  אהוד קלפון

גדולת אדם בענוותו,

יושרו בלב צדקתו.

 

מבטחו באמונת דרכו,

חוכמה ודעת בתוכו.  

 

מעשי ידיו תפארתו,  

אור לאובדי סביבתו.

 

מחזק נפש כאובה,

מפיח תקווה בדאבה.

 

מסיר מכשול ודאגה,

סומך מועדים בשגגה.

 

צועד במסילה נכונה,

מציל נפש בתבונה.

 

מאיר שבילים באפלה, 

אינו עונה בשלילה.  

 

מרחיק איבה וכעסים,

בדרך ארץ ונימוסים.  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Comments