יצירת נופי מרחבים

יצירת נופי מרחבים  \   אהוד קלפון


מרחבי יקום אפלים,

אידי ערפל רעילים.

 

תהומות תבל לוהטים,   

                   גלי רעם שועטים.  

 

עלתה אש ממעמקים,

להטו חלל ושחקים.

 

גזי תוהו חרוכים,   

רקיע במחשכים.

 

ממשלת אור בימים,    

לילות לבנה עמומים.    

 

גרמי אור בשמים,

רוח על פני המים.

 

נפרד ים מיבשה,   

זריחת ארץ חדשה.

                                     

רבו חיות ורמשים,   

מיני שרצים ורחשים.   

 

עצי יער בעבים,

חולות מדבר חרבים.

 

אדם ועפר אדמה,  

נבראו בלב שממה.        

                                                       

גנים ונהרות זורמים,

נצח עדן עלומים.  

 

עצי דעת ובינה,

פירות אסורים בפינה.   

 

אדם וחווה נרגשים,   

נזרקו אל הטרשים.  

 

גילו תבל מרחבים,   

עצב עמל ושרבים.      

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

   

    

Comments