צלילי זמר נשכחים

צלילי זמר נשכחים  \  אהוד קלפון


אדמת עמק דשנה,    

צרובת שמש ישנה.   

אורחי קיץ בגינה, 

הד צפצופי נגינה.    


קוצי להט וטרשים,

בין הסלעים לחשים.

רגבי תלמים חרושים,

שרידי גפן באושים.


מראות חילופי עונה,

חצב בראש השנה.

חבצלת לבנה,  

בשמי תכלת עננה. 


רחף אבק דממה, 

שרב מדבר שממה.

נופי בר בעול חמה,

רוח ערב נעמה.


בשמי הסתיו רעמים,

קץ לימים החמים.

טיפות מטר נעימים,

רגבי עפר בשומים.


נדידת עופות אורחים,

צלילי זמר נשכחים.    

 

 


 

 

 

 

 

Comments