צלילים אחרים

צלילים אחרים  \  אהוד קלפון


שבו מטרים למעוני,

טיפות גשם בחלוני.  

 

נושבות רוחות בעלים,  

נבטי חיים בנחלים.  

 

הדי מפץ רעמים,    

שמי ערפל עמומים.  

 

עת נדידה בשחקים,

ריחות רגבי עמקים.

 

מרחב נופים ירוקים,

בוהק אורות ברקים.  

 

שמחת קולות עדרים,

הדי ענבל אפרים.   

 

אלון ואלה נמים,

רוו מים תלמים.

 

צלילי קולות אחרים,

המיה נוגה בשירים.

 

   

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

Comments