זמרת השחר

זמרת השחר  \  אהוד קלפון

 

זמרת השחר בדממה,

בלב אפלולית עמומה.   

 

שפעת נחלים הומה,

טללים בגבעולי קמה.  

 

הד פיוט תחנון תפילה,

ברכות השחר תהילה. 

 

חוכמת דעת ארזים,

תבונת מילים ברמזים.

 

נעימת שחר נטועה,

צלילי חדוות תרועה.  

 

מזמור יום באור חמה,

מסילת דרך עלומה.     

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments