קיץ ומחצלת קסמים

קיץ ומחצלת קסמים  (סיפור) \  אהוד קלפון


בא קיץ למפגש השנה,    

עם סוכת דקלים רעננה.

 

שלח הזמנות עם ציפורים,

ליצורים המוכרים.

  

כתב מחרוזת שירים,

הביא תאנים ותמרים.

 

פטל ופירות מתוקים,

חלילי קנים עתיקים. 

 

חן חבצלת לבנה,

שנית סגולה רעננה.

    

דאה אשל למסיבה,

אל גינת אגוז חביבה.

 

במחצלת ארוגה,

מקלעת צמחים סרוגה.  

 

נאספו ציפורים סביבו,  

סקרנים חסמו נתיבו.     

 

להקת עורבים רעבים,

שלפו תולעי רגבים.

 

שיח אברהם וערבה,

הלחינו מנגינה ערבה.   

                            

רד הערב, שקעה חמה,  

תמה הפגישה בדממה.    

                                                                                                                           

רצה קיץ לדאות בשחקים,

ולעוף אל המרחקים.    

 

טווה מחצלת בנחלים,  

עשויה קנים ועלים.   

 

ניסה לרחף כציפורים,

קפץ ממצוק בהרים.  

    

נפל אל רגבי אדמה,  

בליל אפלולית דממה.

 

שמע אשל קולות עמומים,

ריחף במחצלת הקסמים.

 

נחת בשדות חרושים,

אברי קיץ חבושים.

 

המריא איתו לסוכתו,

ושב לנחל מכורתו.

 

סודות מחצלת קסמים,

בלב אשל חתומים.

 

                         

                                                               

 

 

                                               

 

 

 

                                                            

 

 

                                                                       

 

 

                         

                         

 

 

 

 

 

 

Comments