רכס על החוף

רכס על החוף  \  אהוד קלפון

 

חול כורכר מאובן,

גלי קצף הלבן.

 

נערם רכס על החוף,

רצף גלים ללא סוף.

 

רעד סלעים גולשים,

תהודת מפץ ורחשים.

 

מסעות גלי סערה,

נכרית בחוף מערה.

 

המיית גלי מצולות,  

נרגע הים בלילות.  

 

גאות חמה וקולות,

רסס צמחי החולות.  

 

נשחק כורכר בים,

נסוג רכס קיים.

                                                           

 

Comments