עת לברכת המים

עת לברכת המים  \  אהוד קלפון

 

אזורנו תלוי בחסדי שמים למטר, ושנות הבצורת מתרבות עם השנים, בעיקר באזורים צחיחים מתרחבים כמו בארצנו. "והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה למטר השמים תשתה מים" (דברים י"א, 11 ). בשמיני עצרת יש בקשות להורדת גשם בעתו וכן אומרים "משיב הרוח ומוריד הגשם". איכרי האזור תמיד חיכו בכיליון עיניים לבוא ענני מטר אחרי חג הסוכות.

מחזוריות המים בטבע מתוארת במגילת קהלת הנקראת בסוכות: "כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, אל מקום הנחלים הולכים שם הם שבים ללכת...". מחזוריות המים בארץ ישראל שהיא חצי מדברית, אינה אחידה במשקעים, וזה המועד שנקבע לתחילת ברכות הגשם.

צריכת המים של תושבי ישראל עולה בהדרגה משנה לשנה. בשנת 2010 אנו צורכים 2100 מיליון מטר קוב מים בשנה, והתחזית לשנת  2015 היא צריכה של 2500 מיליון מטר קוב. מכאן שגם המטר של שנה גשומה לא יספיק לענות על הצריכה של האוכלוסייה המתרחבת. כמות המים השנתית המגיעה משלושת האקוויפרים (החוף, ההר והחרמון), ומהמים העליים ברחבי הארץ, מסתכמת ב 1600 מיליון מ"ק. מי קולחין מטוהרים, מספקים עוד 340 מיליון מ"ק לחקלאות, ומים מותפלים לשתייה במתקני טיהור, מספקים  150 מיליון מ"ק. החקלאות צורכת 48% מכלל המים, התעשייה 10% וצריכה ביתית ועירונית 42% מהמים.  

כמות המים בכדור הארץ, בשלושת מצבי הצבירה היא קבועה, אולם לא כך הדבר ביחס שביניהם, כי המים משנים את צורתם באופן תמידי. כדור הארץ עם האטמוספרה המקיפה אותו, מהווים מערכת סגורה, וקיים מחזור מים מאוזן, כך שאין איבוד מים ואין תוספת.

במהלך התקופות הגיאולוגיות, חלו תנודות ושינויים משמעותיים בכמות כל אחד מהמרכיבים. כאשר כמות הקרח עולה, יורדת כמות מים באוקיינוסים ולהיפך. הגיאולוגים טוענים שלפני שלושה מיליון שנה הייתה תקופה בין קרחונית חמה והמים הגיעו לגובה של 50  מטרים מעל לפני הים הנוכחי. לעומת זאת בתקופת הקרח האחרונה, שטחים נרחבים של כדור הארץ היו מכוסים קרח ופני הים היו נמוכים ב 100  מטרים מפני הים של היום.
המים המלוחים בכדור הארץ מהווים 96.5%  ורק 3.5%  הם מים מתוקים. מליחות הים התיכון היא  3% וים המלח למעלה מ 30% . מבין המים המתוקים, 70% נמצאים במצב מוצק בקרחונים,  29% נמצאים באקוויפרים (בעומק האדמה) ורק 1% נמצאים על פני היבשה.
87% מהמים שעל היבשות, נמצאים באגמים,  11% נמצאים בתוך ביצות, 2% זורמים בנחלים ובנהרות, והאדם משתשש רק ב 0.3% מהמים המתוקים לצרכיו. למים המתוקים יש PH7 , כלומר הם נמצאים במצב מאוזן מבחינת חומציות בסיסיות. למי הים המלוחים יש PH8 , כלומר הם במצב בסיסי, והגשם החומצי המושפע מתעשיות מזהמות אוויר, מגיע לחומציות של PH4 .
קרוב ל 10% מהיבשות של היום מכוסות קרח, בעיקר באנטארקטיקה ובגרינלנד, שם שכבת הקרח מגיעה לעומק של שלושה קילומטרים. יבשת אנטארקטיקה נמצאת מתחת לפני הים, בגלל לחץ שכבות הקרח הכבדות הלוחצות עליה. 

יצורים חיים וצמחים, לא יתקיימו בכדור הארץ ללא מים, כי המסה העיקרית שלהם מורכבת ממים. למשל: מדוזה מורכבת מ 99% מים, תולעי אדמה 80% , צפרדעים 78% , וגוף האדם מורכב מ 65% מים. בצמחים יש יותר מים, מאשר אצל בעלי חיים. בעלים של חסה יש 95% מים, בעגבנייה 95% , בכרוב 90% , בגזר 90% בתפוח 78% מים ועוד.  

 

 

 


Comments