דף הבית
חתימת כיפורים \ אהוד קלפון

נשמת שופר מחילה,

תמו חטאי נעילה.

עוונות במצולה,

המיית נפש גאולה.

עת תיקוני נדרים,

פיוטים בכיפורים.

צלילי כסה ועשור,

קרני שחר במאור.

תיקון דרכים ותשובה,

עת חתימה כתובה.

בריאות אושר ורווחה,

נמוג עצב אנחה.

אין מחריש ודאבה,

שלוות חסד אהבה.

נפש זכה איתנה,

אור באפל השנה.

שעת רצון בלי פגעים,

נועדים במועדים.

מעל לשמי ההרים,

צלילי הסתיו נעורים.

ברכת רוח ועבים,

ריח מטר ברגבים.
אבד סתיו \ אהוד קלפון

אבד סתיו עם מטריו

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Add Headings and they will appear in your table of contents.