זבוב החול ושושנת יריחו

זבוב החול ושושנת יריחו.docx