שרידים קדומים במאובנים

שרידים קדומים במאובנים \ אהוד קלפון

מאובנים הם חלקי גוף קשים, כגון קונכיות, צדפות ועצמות שנמצאו בצורה מאובנת בתוך סלעי גיר. אלה הם שרידים של בעלי חיים, שחיו בים או ביבשה בתוך ביצות, אגמים ונהרות. לאחר מותם, הם שקעו בתחתית והתכסו בשכבה של גיר ששקעה ברבדים במשך מיליוני שנים. החלקים הרכים נרקבו והתפרקו די מהר, אך החלקים הקשיחים השתמרו כמאובנים. לעתים חלקיקי הגיר או הצורן שבמים, מחליפים את החלקים המקוריים של השלד התופסים את מקומה, אך נשמרת צורת השלד. ברבות השנים, כאשר הים נסוג, והרי הגיר התרוממו לגובה מעל לפני הים, נתגלו בסלעיהם מאובנים בשכבות שונות מתקופות שונות.

יצירת המאובנים ביבשה נעשית באזורים ביצתיים, כאשר האורגניזמים מתים ושוקעים לתחתית ומתכסים די מהר בחלקיקי חרסית ובוץ לפני שהם נרקבים ומתפרקים. החומר הרך של הגוף נעלם, אך החומר הקשיח עובר תהליך התאבנות, על ידי החלפה אטית של רקמת העצם במינרלים יותר קשים ועמידים.

גם צמחים שגדלו בביצות השאירו מאובנים, בסביבה שבה נוצר פחם. עצים שמתו ושקעו לתחתית הביצה, התכסו בשכבות עבות של חרסית ובוץ וזה התחיל את התהליך הארוך של מיליוני שנים של יצירת פחם ומאובנים של גזעי עצים. בסביבה זו נוצר לחץ עצום וטמפרטורות גבוהות המאפשרים את יצירת הפחם. פליאונטולוגים (חוקרי מאובנים), גילו מאובנים בסלעי גיר, סלעים חוליים, סלעי צפחה ופחם, ולמדו על השכבות שבהם הם נמצאו בהשוואה לשכבות גיאולוגיות אחרות.

השכבות המסוימות של הסלעים, מלמדות על גיל המאובנים ועל סביבת מחייתם באותן תקופות גיאולוגיות עתיקות. החוקרים גם מסתמכים על הימצאות מינרלים רדיואקטיביים בסלעים על מנת לקבוע את גיל המאובנים. המינרלים הרדיואקטיביים, מתפרקים בקצב אופייני לכל אחד מהם וקצב התפרקותם הוא נתון קבוע שאפשר למדוד אותו. למשל אחד גרם של אורניום רדיואקטיבי, יוצר אחד חלקי שבעת אלפי גרם עופרת במשך מיליון שנים.

על ידי מדידת היחס בין העופרת שנוצרה לבין האורניום שלא השתנה, אפשר לקבוע את גיל הסלע והמאובן. חוץ מאורניום רדיואקטיבי מסתמכים גם על זרחן, תוריום ועל פחמן. השימוש בפחמן רדיואקטיבי מנוצל בעיקר על ידי ארכיאולוגים, החוקרים תקופות של אלפי שנים ולא זמנים גיאולוגיים של מיליוני שנים, כי התפרקות הפחמן מהירה יותר. בשכבות העמוקות של הסלעים, נמצאים המאובנים העתיקים יותר, כולל אורגניזמים זעירים חד תאיים.