דלק מימני

דלק מימני \ אהוד קלפון

בתחילת שנת 2009 , צריכת האנרגיה בעולם באה בעיקרה מנפט (80% ) ומאנרגיות חלופיות, שאינן שמן אדמה או פחם (20% ). האנרגיות החלופיות כוללות, אנרגיה סולרית, אנרגיה גיאותרמית המגיעה מבטן האדמה, ביו-אנרגיה, היא אנרגיה המופקת מחומרים ביולוגיים,כגון אצות, צמחים מגידולים חקלאיים, ואחרים. אנרגיית רוח , אנרגיה המופקת מתחנות הידרואלקטריות, אנרגיית גלי הים, גאות ושפל בחופי ים, ואנרגיה שנפיק מגז מימן.

בארה"ב למשל, 55% מהאנרגיה להפקת חשמל באה מפחם, 21% מכורים גרעיניים, 15% מגז טבעי ורק 9% מאנרגיות חלופיות, כגון אנרגיה סולרית, אנרגיה גיאותרמית, רוח ועוד. בארץ רק 3% מתצרוכת האנרגיה הכללית, מופקת מאנרגיה חלופית, שהיא בעיקרה סולארית. המטרה שהציבו המדינות המתועשות לעשרים השנים הקרובות, היא הגברת השימוש באנרגיות חלופיות, וגם ללמוד ללכוד פחמן דו חמצני הנפלט ממפעלים ואחסנתו לשימושים אחרים. דבר זה יקטין את זיהום האטמוספרה, את אפקט החממה והתחממות כדור הארץ.

החוקרים חושבים, שגז מימן, נחשב לאלטרנטיבה טובה יותר, מהשימוש בדלקים פוסיליים (פחם ונפט). כעת בודקים את הדרכים היעילות להפקתו, לאחסנו ולהשתמש בו בדרך בטוחה. למשל, אפשר ליצר גז מימן על ידי הידרוליזה של המים, תוך שימוש באנרגיות חלופיות ולא על ידי שריפת דלק או פחם. משתמשים באנרגית חשמל, כדי לפרק מולקולות המים (H2O ) על מנת להפיק מימן בתהליך הידרוליזה. לצורך זה, מייצרים אנרגיית החשמל מאנרגיה סולרית ולא ממרבצים פוסיליים.

אם מזרימים חשמל, בין שתי אלקטרודות במיכל מים, מולקולות המים המורכבות מחמצן ומימן מתפרקות ליונים חיוביים וליונים שליליים. כל אלקטרודה מושכת אליה יונים טעונים בצורה מנוגדת. האלקטרודה החיובית (אנודה), מושכת אליה יונים של חמצן והאלקטרודה השלילית (קתודה), מושכת אליה יונים של מימן. כמות גז המימן המתקבלת, היא כפולה מכמות גז החמצן, שהרי מולקולת המים בנויה מ H2O .

אם נצליח להתגבר על כול הקשיים הטכנולוגיים ונפיק גז במחיר סביר (שאינו יקר מדלק לרכבים) נוסיף עוד אנרגיה חלופית משמעותית כדי להקטין את התלות בנפט. שריפתו של גז מימן במנוע, דומה לזו של דלק רגיל, אך נדרשת לוגיסטיקה אחרת בהקמת תחנות תדלוק ובאחזקת מימן במיכלים בטוחים. דברים אלה מצריכים השקעות במחקר על מנת לצמצם את התלות בנפט ולהוריד את כמות המזהמים באוויר.

גז מימן יכול לשמש גם בתעשייה ואינו מזהם את הסביבה בפחמן דו חמצני, שהוא הגורם העיקרי ביצירת אפקט החממה והתחממות כדור הארץ. היום יש באנגליה, פרוטוטיפ ניסיוני של רכב, שנע בעזרת גז מימן. גם יפן התחילה ליצר (לצורכי מחקר), רכבים ראשונים המונעים במימן, בתקווה שתוך שלוש שנים יוכלו ליצר דגמים אופרטיביים המונעים בגז מימן.

השמש למשל, מקור כוחה וחומה באים מאנרגיה מימנית (כשמימן הוא המרכיב העיקרי בתוכה). רק ששם, אטומי המימן מתלכדים ומשחררים אנרגיה עודפת רבה. המטרה היא, החל משנת 2020 , כל הרכבים החדשים יונעו בעזרת אנרגיות חלופיות ולא מדלקים שמפיקים משמן האדמה. בעת משבר, האדם תמיד ידע לגייס כוחות, לחשוב, לחקור ולהמציא פתרונות יצירתיים להמשך קיומו ושרידותו.

יש חוקרים הממליצים להפוך חומר אורגני, באופן ישיר לגז מימן, בעזרת חיידקים, בשיטה יעילה יותר משיטת האלקטרוליזה של המים.

לאחר הפקת מימן (בעזרת חיידקים), ממליצים לערבבו עם גז טבעי מיתן (CH4) ולהשתמש בתערובת להנעת מכוניות גז. שריפת גז מיתן במנוע, היא די נקייה ואינה פולטת זיהומים לסביבה. אך אם מערבבים גז מיתן עם גז מימן, מתקבלת תערובת טובה יותר. היא תבער טוב יותר במנועי מכוניות גז, ללא פליטת מזהמי אוויר.