ברק ורעם

ברק ורעם \ אהוד קלפון

ביום העשרים וארבעה באוקטובר( 06 ) התחוללה סופת ברקים ורעמים שנמשכה כל הערב וכל הלילה בצפון הארץ ובמרכזה. העננים האדירים שהורידו גשמים רבים, התהוו באופן מקומי מעל לים התיכון שמימיו עדיין חמים בחודש אוקטובר, בטמפרטורה של 27 מ"צ.

משטח פני הים, עלו אדים רבים לגובה האוויר, עד שנתקלו בשכבה קרה שהגיעה מהצפון. האדים התעבו ונוצרו עננים כהים שהמטירו גשמים עזים, ביחד עם סופות ברקים ורעמים. למחרת, האוויר התחמם, העננים נעלמו, השמים התבהרו והרמה הסובטרופית שבה לשלוט באזורנו כמו בחודשי הקיץ. הרמה הסובטרופית מצליחה להדוף את האוויר הקר שחדר באופן זמני מהצפון בעונה זו של השנה. ברקים ורעמים, מופיעים באזורנו בעיקר בעונות הסתיו והחורף, במשך כעשרים וחמישה ימים, בהשוואה ל 250 ימי ברק סמוך לקו המשווה, במשך כול השנה. הברק מופיע כהרף עין, כי הוא נע במהירות של 300 אלף ק"מ בשנייה, שהיא מהירות האור.

לעומתו הרעם נע באיטיות, במהירות של 340 מטרים בשנייה שהיא מהירות הקול. על פי הזמן שחולף בין הופעת הברק לשמיעת הרעם, אפשר לדעת באיזה מרחק נמצא האירוע האטמוספרי - חשמלי הזה מאתנו. מכפילים 340 במספר השניות שחלפו בין ראיית אור הברק לשמיעת קול הרעם וזה מרחק הברק מאתנו.

הברק גורם להיווצרות הרעם. ברק הוא ניצוץ של זרם חשמלי בעוצמה רבה, שנוצר בתוך ענני גשם או בינם לבין הקרקע. במקרה זה, הענן נושא ריכוז גבוה של אלקטרונים ומטענו שלילי, לאדמה יש מטען חיובי ונוצר זרם חשמלי (ברק) ביניהם. ענני הגשם, עמוסים בדרך כלל בגבישי קרח וטיפות מים שנעים ומתחככים זה בזה. החיכוך מביא להפרדה בין המטענים החיוביים המתרכזים בחלק העליון של הענן, לבין המטענים השליליים המתרכזים במרכז הענן.

במזג אוויר קיצי רגיל, האטומים באטמוספרה נמצאים במצב מאוזן. כלומר, האלקטרונים המסתובבים מסביב לגרעין האטום מאזנים את הפרוטונים. אולם במצב של התנגשויות מהירות בענני סערה, האלקטרונים מתנתקים ממסלולם הקבוע מסביב לאטומים ומתרכזים בלב הענן עם מטען שלילי. האטומים שחסרים בהם אלקטרונים, מתרכזים בחלק העליון של הענן עם מטען חיובי. בתהליך ההפרדה, מצטברים אלקטרונים רבים על גבישי הקרח ועל טיפות המים בענן. כתוצאה מההפרדה בין שני הקטבים, נוצר מפל מתח עם אנרגיה חשמלית רבה. כאשר ענן סערה נטען דיו באנרגיה חשמלית, משתחררת האנרגיה בבת אחת, בצורת ניצוץ חשמלי בין הקטבים ויוצרת את עוצמת אור הברק.

מעבר של ברק יחיד באוויר, יכול לגרום לעליית הטמפרטורה בסביבתו עד ל 30,000 מעלות צלזיוס. החום הפתאומי הרב, גורם להתרחבות האוויר בפיצוץ עז, עם גל שהופך לרעם מתגלגל.

רעם הוא גל קול חזק ומתגלגל באוויר במהירות הקול. מאחר שהברק אינו עובר בקו ישר באוויר, גם הרעם מתפשט בצורה לא סימטרית וצלילו אינו אחיד אלא מתגלגל בעוצמה משתנה. בזמן הופעת הברק, עובר זרם חשמלי חזק באוויר שמפרק מולקולות חמצן (O2) ויוצר מולקולות אוזון (O3) בגובה נמוך מעל פני הקרקע. בסערת ברקים בגובה נמוך, אפשר להריח את ריחו המיוחד של האוזון המתפרק מהר עם שוך הסערה.