גשמי היורה בסתיו

גשמי היורה בסתיו \ אהוד קלפון

בכל שנה אנו מתלבטים בשאלה האם ירד היורה, או האם כל גשם ראשון יחשב ליורה? אנו לומדים מהמקורות שגשם היורד בתשרי לא יחשב ליורה, כי אינו מביא לשינויים בעקבותיו, וגשם היורד בחשוון או בכסלו, יחשב ליורה כי הוא מביא לשינויים בשדות.

על פי המטאורולוגים, גשם ראשון שיורד בסתיו כתוצאה משקע חזיתי ואפשר למדוד את כמותו, יחשב ל" יורה". בסוף הקיץ או בראשית הסתיו, יכול לרדת לעתים גשם חזק, כתוצאה מפעילות אפיק ים סוף ולא יחשב ליורה. החקלאים לעומת זאת רוצים לראות נביטת זרעים בשדות התבואה, כדי לאשר שזה אכן היורה. בחקלאות בעל, יש חשיבות גדולה למועד רדת היורה.

אם הוא מקדים מאוד ויש אחריו הפסקה ארוכה ללא גשמים, הזרעים הנובטים עלולים ליבול וצריך לזרוע את שדות שוב על מנת לא להפסיד את השנה. אם היורה מאחר מאוד לבוא, אז היבולים עלולים להיות קטנים באביב, כי תקופת גידולם מתקצרת.

יש צמחי בר במדבר שזרעיהם נובטים בבת אחת עם רדת הגשם הראשון וכאשר יש עצירת גשמים ארוכה, הם נובלים. מאידך, אם ממשיכים לרדת גשמים במועדם לאחר היורה, יגדלו מהם צמחים רבים שיפיצו זרעים רבים , כך שההימור שלהם יביא להם תועלת בעתיד.

לעומתם יש צמחים "יותר זהירים" המייצרים חומרים מעכבי נביטה, או שהם משחררים את זרעיהם לאט ובהדרגה במהלך גשמי החורף. מנגנונים אלה מאפשרים להם לפזר את "השקעותיהם" כך שיהיו תמיד זרעים שינבטו ויצמיחו את הדור הבא.

ההגדרה העממית של היורה היא, שזה הגשם החזק הראשון היורד בחודשי אוקטובר או נובמבר. היורה אופייני לאזורי אקלים סובטרופיים (הכולל את האקלים הים תיכוני), שבהם יש עצירת גשמים בחודשי הקיץ ובראשית הסתיו. לעומת זאת, באזורי אקלים ממוזג כמו באירופה ובצפון אמריקה, הגשמים יורדים באביב בקיץ ובסתיו, על כן אין משמעות מיוחדת לגשמי הסתיו.

הרבה שירים נכתבו על הסתיו הישראלי, במביעים שמחה על שוב היורה ומטרים המפרים את האדמה. אך לא מעט שירים נכתבו בלועזית, המביעים עצב על שוב הסתיו, הקור, השלכת, והחושך בארצות הצפון הקרות.