ענן ברוח

ענן ברוח \ אהוד קלפון

ענן יחיד ברוח,

בא בלי מטרים.

לבד יצא לשוח,

בין ים להרים.

סר מטר לנוח,

השאיר רעמים.

נמוג להט הרוח,

ברום שחקים.

חום היום יפוח,

לילות צוננים.

סוד ענן כנוע,

בליל נדודים.

ערפל כבד צונח,

עם אגלי טללים.

אץ בשחר פורח,

כאבק דרכים.

דמות בנוף רוגע,

בצבעי פרחים.

אור חמה קודח,

ברגבי תלמים.

ענן יחיד זורח,

בקשת צבעים.

משב אביב שולח,

רחש שיבולים.