ענן ואדמה

ענן ואדמה \ אהוד קלפון

נד ענן בגובה שחקים,

בודד בנופים שחוקים.

נמה אדמה בעמקים,

צופה עינה למרחקים.

נשיאי ענן עמומים,

חולפים לאט דוממים.

רד הליל עם ערפלים,

מתעבים אגלי טללים.

עיני יוגבים במרומים,

יבשו רגבי תלמים.

צלילי נדידת ציפורים,

באופק הד מזמורים.

נושק ענן להרים,

יורדות טיפות מטרים.

ריחות מטר ברגבים,

מתת אדמה לעבים.