ליקוי מאורות

ליקוי מאורות \ אהוד קלפון

ליקוי לבנה

ליקוי חמה

"ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול, לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה" (בראשית א' – ט"ז ). ביום רביעי ב 29 במרץ 2006 נראה בארץ ליקוי חמה חלקי (80% ), מהשעה 11:30 עד 14:15 כאשר השיא היה בשעה 12:55 . ליקוי חמה מופיע כאשר הירח נמצא בין השמש וכדור הארץ בקו ישר, ומטיל צל על הארץ.

כאשר הירח מסתיר את השמש כולה מעיני תושבי כדור הארץ, זהו ליקוי מלא. ליקוי החמה שנראה באזורנו יהיה חלקי, משום שהירח לא יהיה בדיוק בקו ישר על ציר שמש - ארץ ולא יחסום לגמרי את קרינת השמש על הארץ. ליקוי חמה יכול להתרחש בתחילתו של חודש עברי או בסופו, כפי שזה קרה בכ"ט באדר תשס"ו.

ליקוי חמה מלא נמשך בדרך כלל מספר דקות, משום שגודל הצל שמטיל הירח על הארץ הוא קטן (3476 ק"מ) בהשוואה לגודל הצל שמטיל כדור הארץ על הירח (9170 ק"מ) בליקוי לבנה. הירח מקיף את כדור הארץ פעם בחודש והוא יכול לגרום לליקוי חמה רק כאשר הוא יחלוף בין השמש לארץ בקו ישר, יטיל את צלו על כדור הארץ ויסתיר את השמש באופן חלקי או מלא. אם רוצים לצפות בליקוי חמה, יש להשתמש במשקפי ליקוי מיוחדים עם מסנני קרינה ולא בזכוכית מפויחת או במשקפי שמש רגילים, כי עוצמת הקרינה עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לעיניים.

מסלול ליקוי חמה מלא (שרוחבו כמאה ק"מ), התחיל במזרח ברזיל, חצה את האוקיינוס האטלנטי, עבר מעל גאנה, ניגריה, לוב, צפון מצרים, מעל לים התיכון בין קפריסין לכרתים, אנטליה טורקיה, קזחסטאן, רוסיה ומונגוליה.

הליקוי המלא מעל לוב וצפון מצרים נמשך כארבע דקות ורואים אותו מהארץ באופן חלקי. בליקוי המלא (המתרחש אחת לשנתיים או שלוש), אפשר לראות טבעת זוהרת של השמש המקיפה את הירח המטיל צל מלא על הארץ.

ליקוי לבנה (ירח) מתרחש, כאשר כדור הארץ נמצא בין השמש לירח בקו ישר והירח נכנס לצל של כדור הארץ. בזמן הליקוי, נראה הירח כאילו שהוא הולך ונעלם (לשעתיים) ושוב מופיע בסוף הליקוי. כדור הארץ מונע את אור השמש מלהגיע אל פני הירח ולכן הירח "נעלם".

ליקוי לבנה יכול להתרחש רק באמצע הלוח העברי כאשר הירח מלא, בגלל מיקומו ביחס לשמש ולארץ. בכדי שהירח יכנס לצלו של ארץ, הוא חייב להיות בקו ישר בין השמש לכדור הארץ, לכן אין ליקוי ירח באמצע כל חודש אלא בתדירות מאוד נמוכה. ליקוי הלבנה הקודם היה ב28 באוקטובר (04).

מבין גרמי השמים, רק לכוכבי השבת יש אנרגיה פנימית של אור וחום הנוצרת מתהליכים גרעיניים של חיבור אטומי מימן ושחרור אנרגיה בעצמה רבה. גם השמש שלנו היא כוכב שבת הפולט אנרגית חום ואור למרחקים עצומים. לעומתם, לכוכבי הלכת אין מקור עצמי של אנרגיית אור והם מחזירים את קרני האור המגיעים אליהם מכוכבי השבת כגון השמש שלנו.

גם לירחים המסתובבים מסביב לכוכבי הלכת, כמו הירח המסתובב מסביב לכדור הארץ, אין מקור אור עצמי והם מחזירים את אור השמש אל הארץ ואל החלל. הירח שלנו נמצא במרחק ממוצע של 384,000 ק"מ מכדור הארץ והוא מסתובב מסביבו במסלול אליפטי. הוא מתקרב ל"ארץ" עד 363,000 ק"מ ומתרחק ממנו עד 405,500 ק"מ.

החוקרים טוענים על סמך מדידות, שהירח הולך ומתרחק מכדור הארץ (כחמישה ס"מ בשנה), כך שבעוד כמה מיליוני שנים הירח יראה קטן יותר. המרחק בין כדור הארץ לבין השמש הוא 150 מיליון ק"מ. ישעיהו מתאר ליקוי לבנה "וירח לא יגיה אורו" (י"ג, י) ויחזקאל מתאר "שמש בענן אכסנו וירח לא יאיר אורו" (ל"ב, ז).

בתקופת התלמוד, נהגו לברך את החמה, פעם בעשרים ושמונה שנים, כפי שהייתה בעת בריאתה. אמר אביי: כל עשרים ושמונה שנים, כאשר שב המחזור ותקופת ניסן בתוך מזל שבתאי... (ברכות נ"ט, ב).

המחזור הגדול של החמה הוא בן 28 שנים והמחזור הקטן של הלבנה הוא בן 19 שנים (ובו שבע שנים מעוברות). את החמה מברכים פעם בכ"ח שנים, ואת הלבנה מברכים פעם בחודש. אמר הרמב"ם: "הרואה את החמה ביום תקופת ניסן של תחילת המחזור של 28 שנה ביום רביעי בבוקר, מברך "ברוך עושה בראשית" (הלכות ברכות, י. י"ח).

מנהג זה, נשכח במהלך השנים, אך חודש לפני 100 שנה בפולין על ידי הרב מאיר יחיאל שהיה גם מתמטיקאי. אירוע זה היה בשמונה באפריל 1981 , וכעת, זה חל ביום רביעי בערב פסח, י"ד בניסן 2009. 4. 8 .

על פי אנשי הקבלה, זהו אירוע מיוחד , שבו משכימים קום לפני זריחת החמה, ואומרים את הברכה בעת זריחתה. הם מציינים, שעוצמת האירוע גדולה במיוחד כאשר האירוע חל ביום רביעי.

המאמינים, יוצאים בקבוצה עם שחר, וחווים יחדיו את זריחת השמש במקום בריאתה, וטוענים שברוב עם הדרת החוויה ועוצמת התחושה, אז כדאי לנסות.