פרד ופרדה

פרד ופרדה \ אהוד קלפון

פרד ופרדה נוצרים מהכלאה של חמור עם סוסה. הם אינם מתרבים, כי יש בתאיהם 63 כרומוזומים, כלומר מספר לא זוגי שאינו מאפשר התחלקות שווה. יצירת תאי מין בתהליך ההפחתה - מיוזה אינו תקין אצל הפרד והפרדה, לכן הם עקרים. תאי זרע או תאי ביצית נוצרים כתוצאה מחלוקת הפחתה (מיוזה) של מספר זוגי של כרומוזומים באברי הרבייה. אצל בני אדם למשל, יש 46 כרומוזומים בתאי הגוף המתחלקים באופן שווה ל 23 כרומוזומים באברי הרבייה (בתהליך מיוזה – הפחתה), ליצירת תאי זרע או תאי ביצית.

אצל הסוס יש 64 כרומוזומים, אצל החמור יש 62 כרומוזומים, ואצל הפרד יש 63 כרומוזומים. הפרד נחשב לחזק יותר מהחמור ומהסוס, מסוגל לשאת משאות כבדים, אך עקשן מאוד ובעיטתו חזקה מאוד. רגליו יציבות בשבילי טרשים בהרים, הוא סבלן, נזהר מסכנות, גופות עמיד למזג אוויר משתנה, עמיד למחלות ומזיקים, ומאריך ימים יותר מהוריו.

הפרד מוזכר בתנ"ך כבהמת עבודה ורכיבה, וייחודי אף יותר מהסוס. בספר שמואל ב' פרק י"ח פסוק ט' כתוב: " ואבשלום רוכב על פרד, ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויותן בין שמים וארץ, והפרד אשר תחתיו עבר". בספר מלכים א' פרק א – ל"ג מוזכר הפרד, ובספר עזרא פרק ב' פסוקים ס"ו – ס"ז כתוב: "פרדיהם מאתיים".

גם היוונים והרומאים השתמשו בפרדים ופרדות לנשיאת משאות. במלחמת העולם הראשונה הקימו הבריטים גדוד נהגי פרדות לנשיאת משאות, בהנהגת זאב ז'בוטינסקי ויוסף טרומפלדור עם מתנדבים מארץ ישראל. בישובי החלוצים ובראשית שנות המדינה, הפרדים והפרדות היו בהמות העבודה העיקריות במשקים החקלאיים.

קרוביו של הפרד הם הפרא והערוד הדומים לחמור. "מי שלח פרא חופשי אשר שמתי ערבה ביתו ישחק להמון קריה יתור הרים מרעהו ומוסרות ערוד מי פתח ומשכנותיו מלחה, תשואות נגש לא ישמע ואחר כל ירוק ידרוש (איוב ל"ט 5 – 8 ). פרא הוא חמור בר (תהלים ק"ג 11 ). חמור הבר האפריקאי שחי במזרח אפריקה ובצפון אפריקה נחשב לאבי חמור הבית. היהודים ששבו מבבל לירושלים ויהודה, הביאו עמם פרדות ופרדים לעבודה ולרכיבה. הכלאות בין חמור וסוסה בתקופות קדומות, נעשתה על ידי האדם, ולא על ידי הטבע, וכך גם ההכלאות עם הערוד. על פי החוקרים, חמור הבר בוית במצרים לפני 8000 שנה והסוס בוית במקביל ברוסיה באותו הזמן. שניהם בויתו לרכיבה, לנשיאת משאות לעבודות אדמה ועוד.