בראש השנה וביום הכיפורים

בראש השנה וביום הכיפורים \ אהוד קלפון

בלוח העברי חוגגים את ראש השנה בחודש השביעי: "ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כ"ט, א-ו). מאחד בתשרי, שהוא היום הראשון של ראש השנה, עד ליום הכיפורים, יש "עשרת ימי תשובה", הנקראים גם "בין כסה לעשור". חודש תשרי נקרא "ירח איתנים" (מלכים א', ח', ב'), כי הוא מציין את איתני הטבע העומדים להתעורר ולהתעצם בסתיו המתקרב.

בחודש זה, יש יותר חגים ומועדים מכל חודש עברי אחר: ראש השנה, צום גדליה, עשרת ימי תשובה, שבת שובה (שהיא "שבת תשובה" שבין ראש השנה ויום כיפור), יום הכיפורים, חג הסוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת. בראש השנה, נוהגים לומר תפילת תשליך, "ותשליך במצולות ים את כל חטאותיהם" (ספר מיכה, פרק ז'- פסוק י"ט). פסוק זה ופסוקים נוספים, מספר תהילים, נאמרים ביום א' של ראש השנה, לפני השקיעה על חוף הים, בגדות נחלים, או ליד באר. עונת הסתיו באה עם תהפוכותיה, ושנה חדשה עם צפונותיה. האם תביא גשמי ברכה בעקבותיה, או ימים שחונים, ללא מטר, בכנפיה. "משיב הרוח ומוריד הגשם", היא ברכת הסתיו והחורף, המחליפה את ברכת "מוריד הטל" של הקיץ.

במחזור התפילות של הימים הנוראים והכיפורים, יש פניני שירה ופיוטים, סיפורי מקרא מופלאים, קטעי בקשה ותחנונים, מחילה ותשובה מחטאים, דברי מוסר של חכמים, כתבים מקובצים, ורב הנסתר בדפים. כך כתוב על יום כיפור בתורה: "...אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא... ועיניתם את נפשותיכם" (ויקרא, כ"ג 27 ).

נוהגים לכפר על חטאים אחת לשנה, עם כוונות שבלב מלווים במעשים טובים. יש לאדם זמן של 40 יום, מראש חודש אלול עד לעשרה בתשרי, שזה יום הכיפורים, כדי לעשות חשבון נפש באמונה המנתבת את דרכיו, ולא מיתוך פחד המשתק את חושיו.

הכול מתחיל בקריאת הפיוט "כול נדרי" להתרת נדרים שנדרנו למקום ואין בכוחנו לקיימם, אך אין מתירים חובות לאדם. "כי תידור נדר לה' אלוהיך לא תאחר לשלמו (דברים כ"ג, כ"ב). בימים הנוראים מכתיר האדם את אלוהי השמים והארץ בכתר מלכות, ומדגיש את אפסותו שלו במרחבי עולמו. בין ראש השנה ליום הכיפורים, בעשרה ימי תשובה, או בין כסה לעשור, עובר האדם תהליכי הזדככות, תוך קריאת קטעי שירה, פיוטים, ודברי חוכמה, החושפים את נפשו, את מעלליו ומעשיו, ותובעים ממנו שינוי דרך לשרידותו.

בראש השנה וביום הכיפורים, קוראים את פרשת עקידת יצחק "ויהי אחר הדברים האלה אלוהים ניסה את אברהם..." (בראשית פרק כ"ב, א – י"ט). זה מבטא את עצמת האמונה של אדם שעמד איתן בפני מצב בלתי אפשרי עבורו, ובסוף בא גמולו על נאמנותו.

ביום הכיפורים קוראים בתורה מספר ויקרא פרק י"ח, בפרשת אחרי מות, על איסורים רבים בקרב בני אדם והמשפחה שאין לעשותם. ההפטרה שקוראים לאחר מכן היא מספר יונה. מסופר על אדם מהגליל בשם יונה בן אמיתי, שנתבקש על ידי אלוהים לצאת לשליחות וסירב. הוא ניסה לברוח אל מעבר לים, אך אלוהים היה בעקבותיו גם בבטן הדגה ובמדבר. הסיפור מדגיש שאנשי נינווה חזרו מדרכם הרעה, וגם יונה השתנה.

ספר תהילים מציין שאין דרך לברוח משליחות האלוהים, וכך כתוב בפרק קל"ט: "אנא אלך מרוחק, ואנא מפניך אברח. אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הנך, אשא כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך". במהלך יום הכיפורים, קוראים רשימה ארוכה של חטאים שעליהם מבקשים סליחה, אך כמה נעלה יהיה אם האדם יתרכז בחטאים שעשה במודע, ויבטיח לעצמו לא לעשותם שוב.