דבורה וברק ביו תבור לקישון

דבורה וברק בין תבור לקישון \ אהוד קלפון

שירת דבורה על מלחמה,

עזרת מרום בקול דממה.

דבורה עם שבטי עמקים,

אמונה באל שחקים.

אנוכי לאדוני אשירה,

שבטי ישראל אעירה.

בימי יעל חדלו אורחות,

הלכו בנתיבי עקלקלות.

עורי דבורה דברי שירה,

קום ברק קרן מאירה.

זבולון ויששכר עם דבורה,

דרך אדירים נאורה.

נפתלי ממרומי הרים,

לשדות עמק במצרים.

מלכי כנען על מי מגידו,

נחל קישון זורם לצידו.

הלמו כוכבים בכנענים,

גרפם קישון בעננים.

תבורך יעל מנשים,

נפל סיסרא בלחשים.

דבורה וברק בגיבורים,

אסרו מלחמה באבירים.

שבחי דבורה ללוחמים,

דברי זעם למתעלמים.