חודשים עבריים

חודשים עבריים \ אהוד קלפון

תשרי:

תרועות שופר ושברים,

מחילות עם כיפורים.

תשליך בנחלים וחופים,

אסיף וחריש שלפים.

חשוון:

עת זריעת הדגנים,

עיני יוגב בעננים.

הד נדידת ציפורים,

רוח ים במטרים.

כסלו:

ימי סתיו בערפלים,

נר בלילות אפלים.

נופי נבטים ירוקים,

שדות דגן בעמקים.

טבת:

צינה ושלכת עלים,

גואים מעיין ונחלים.

לובן נרקיס בצללים,

רדומים הזוחלים.

שבט:

ניצני אור נפתחים,

צבעי שדות ופרחים.

חג אילנות בשירים,

מתעוררים הנשירים.

אדר:

פריחת שדות וגנים,

בשמי תכלת עננים.

מגילה עם מסכה,

שמחת החג נסוכה.

ניסן:

אביב מצה וסדרים,

ריח פרחי הדרים.

קול התור עם שועלים,

רוח ים בשיבולים.

אייר:

זוהר אורות שחקים,

קציר קמת עמקים.

ימי ספירת עומרים,

נסו עבים ומטרים.

סיוון:

שבועות עם ביכורים,

הדרת רות וליל שימורים.

נסו רוחות העבים,

זהב השלף במרחבים.

תמוז:

נופי שדות חרבים,

מצור עתיק בכתובים.

חריש בשדות שלפים,

חבצלת בחופים.

אב:

קינות איכה ושברים,

חג בכרמי נעורים.

ימי להט ונחמה,

מת אב בצליל דממה.

אלול:

עת פיוטי סליחות,

ברכות שחר ותפילות.

הרהור נפש בדרכים,

נתינה עם ערכים.