עומר והילולה

עומר והילולה \ אהוד קלפון

עת הילולה ומדורה,

ערגת לבב ניעורה.

בר יוחאי עטור הילה,

קרני זוהר תהילה.

עטוף קברו רבבות,

שלהבת בלבבות.

להט שבילי אמונה,

דרך חכמים נבונה.

משואות על ההרים,

ניסי אותות ומסרים.

ספירת עומר וקציר,

בושם ניחוח חציר.

צלילי פיוט בדממה,

ליל תיקון בנשמה.

מגילה בשדה קמה,

חג ברכת האדמה.