עיבור באדר

עיבור באדר \ אהוד קלפון

חודש אדר, עיבור שנה,

קרני חמה בעננה.

פרחי אדר ובשמים,

מזל דגים וגשמים.

נאסף אדר, סוף שנה,

לבלול ופריחה לבנה.

נופי אדר, שירי פורים,

מגילת אסתר בסיפורים.

דגני אדר בעמקים,

ענן בתכלת שחקים.

עיבור אדר, מחזור שנים,

מראות שמים משתנים.