קן צרעות בסתיו

קן צרעות בסתיו \ אהוד קלפון

בימים הראשונים של אוקטובר, ערבבתי בטון בדלי ויצקתי על שקע במדרכה. בתוך מספר דקות הופיעו בזה אחר זה מספר צרעות (צרעה מזרחית) שאספו מהבטון הלח ועפו. הן שבו במחזורים של מספר שניות ואספו חלקיקים נוספים מהיציקה. בתוך כך הן השאירו גומות רבות במשטח הבטון שהתייבש. במרחק לא רב ממקום היציקה, נראתה צרעה שעבדה במרץ בבניית קן הטלה מבוץ באדמה.

צרעה מזרחית Vespa orientalis - בונה בסתיו, קן הטלה באדמה, עשוי מבוץ. היא מטילה ביצים, שמהן בוקעות מלכות ובוקעים זכרים. המלכות הצעירות עפות באוויר ביחד עם הזכרים ל"מעוף כלולות" והן נושאות ביצים מופרות. הזכרים לא שורדים, וגם קן ההטלה נהרס בחורף. המלכה הצעירה המופרית, נכנסת לתרדמת חורף בתוך נקיקים וחריצים מוגנים מפגעי מזג אוויר. בראשית האביב, המלכה הצעירה מטילה ביצים בקן שהיא בונה באדמה, ומטפלת במחזור הראשון של הזחלים הבוקעים מהביצים עד ליציאת הפועלות מהקן. הפועלות, שאינן פוריות, תפקידן לחפש מזון עבור המלכה ועבור הזחלים החדשים שבקן, והגנה עליו.

גומות איסוף בתוך ביטון לח שהשאירו הצרעות

קן צרעות עשוי בוץ