דג זעיר בשלולית

דג זעיר בשלולית \ אהוד קלפון

מאמר שהופיע בכתב העת EvoDevo בתאריך 2013. 9. 4 , כחלק ממחקרים הנעשים על חיים בסביבות קיצוניות, מתאר דג אפריקאי, חד שנתי, שחי מהר ומת צעיר. ההתפתחות המינית של הדג – Nothobranchius kadleci היא המהירה ביותר מבין בעלי החוליות, ומתרחשת אחרי 17 ימים מבקיעתו מהביצה. בהיותו בגודל שלושה ס"מ, הוא מטיל ביצים הבוקעות אחרי שבועיים, וגדל בכל יום 23% מאורכו.

הדג חי בשלולית גשם הנוצרת בעונה הגשומה בדרום אפריקה, לכן מחזור חייו מותאם לשינויים המהירים המתרחשים בשלולית המתייבשת בסוף עונת הגשמים. לפני התייבשות השלולית, הדג מטיל ביצים עטופות במעטה קשיח, השוקעות בבוץ המתייבש, והעוברים מוגנים היטב במשך כל העונה השחונה. עם רדת הגשמים של העונה החדשה, דגיגים זעירים בוקעים מהביצים, ומתפתח דור חדש עם מחזור חיים מהיר וקצר.

יצורים עם תוחלת חיים ארוכה מתפתחים בקצב איטי. למשל סלמנדרת המערות בשם Proteus anguinus שחייה 100 שנים ומעלה, מגיעה להתבגרות מינית רק אחרי 16 שנים. מאידך, יצורים שחיים פחות מתבגרים מהר, כגון עכבר הבית המגיע לבגרות מינית בגיל שישה שבועות.

השלולית היא בית גידול זמני בעל תנאים מיוחדים. היא בדרך כלל רדודה ולא מכילה הרבה מים, לכן מתחוללים בה שינויים קיצוניים ומהירים בהרכב ובטמפרטורה של המים, בין היום ובין הלילה, ולהשפיע על האורגניזמים החיים בתוכה.

רוב היצורים הסתגלו לתנאי המחייה הקיצוניים בשלולית החורף כדי להמשיך לשרוד, להתרבות ולהיכנס למצב של תרדמת קיץ לאחר התייבשותה. לחלק מבעלי החיים, היא מהווה בית גידול רק בהיותם בשלבים הראשונים לחייהם, ואילו השלב הבוגר מתקיים מחוץ למים. לקבוצה זו שייכים הדו חיים ומרבית חרקי המים. חרקים שאצלם גם שלב הבוגר קשור למים (חיפושיות מים), נוטשים את השלולית המתייבשת ומוצאים מקווי מים אחרים. יצורים אחרים כגון סרטנים זעירים, תולעים ופרוטוזואה למיניהם, משלימים מחזור חיים במי השלולית, ונכנסים לתרדמה עם התייבשותה.

החמצן הנחוץ לאורגניזמים לנשימה במים, מגיע מהאוויר ונוצר גם על ידי אצות זעירות במים בתהליך הפוטוסינתזה. הפחמן הדו חמצני הנחוץ לביצוע הפוטוסינתזה נקלט בחלקו מהאוויר ובחלקו מנשימת בעלי חיים וצמחים במים ופרוק חומר אורגני.

מי הגשם הם מים מזוקקים לכן יש מעט מלחים במי השלולית. ריכוז המלחים תלוי בסוג הקרקע שבה נמצאת השלולית. אם השלולית נמצאת על קרקע מלוחה ריכוז המלחים יהיה גבוה ולהיפך. לעתים המים בשלולית מאוד עכורים, בגלל חלקיקי קרקע זעירים המרחפים במים ואינם מאפשרים לאור לחדור על מנת שהאצות הירוקות הזעירות תוכלנה לבצע פוטוסינתזה. מצב זה עלול לפגוע בשרשרת המזון בשלולית כי האורגניזמים הניזונים מהצמחים הירוקים ילכו ויפחתו ואלה הניזונים מאורגניזמים חיים עלולים להיעלם.

השלולית המתקיימת בקרקע פורייה, עשירה בחומר רקב של צמחים מהעונה הקודמת ומצמחים ושל העונה, המהווים את הבסיס לשרשרת המזון. לשלולית העונתית יש יתרון עבור אורגניזמים זעירים שחיים בה, כי אינם נטרפים על יצורים גדולים שאינם יכולים להתקיים בה. בין אלה נמנים גם דגים שאינם חיים, בדרך כלל, בשלולית הזמנית. החיסרון הוא בתנודות הקיצוניות של התנאים הביוטיים והאביוטיים בשלולית הזעירה, והזמן הקצר המאפשר פעילות חיים רק לעונת גשמים קצרה.

עם ראשית התייבשות קרקעית השלולית, מתחילה ההכנה לקראת הישרדות האורגניזמים לאורך חודשי השנה היבשים. תולעים וסרטנים מטילים ביצים עטופות במעטה עבה, המגן על העובר מהחום ומהיובש של קרקע הקיץ היבשה. הביצים שוקעות לקרקעית השלולית, קצב חילוף החומרים שלהן יורד למינימום וכך הן נכנסות לתרדמת קיץ ארוכה.