קשרי דבורים ופרחים

קשרי דבורים ופרחים \ אהוד קלפון

החוקרים טוענים שיש קשרים מתוחכמים בין דבורים ופרחים, וקו-אבולוציה שהטיבה עם שניהם לאורך הדורות. הקשר נובע מתלות הדדית ביניהם, כשהפרחים זקוקים לדבורים להאבקתם, והדבורים זקוקות לצוף ולאבקת פרחים להזנתן.

בדרך כלל, אין לפרחים "אינטרס" לאכזב את הדבורים המבקרות בהם מבלי לתת תמורה, לכן הם משקיעים אנרגיה ביצירת צוף עבורן והכוונתן למציאתו. יוצאים מכלל זה הם רוב הפרחים ממשפחת הסחלביים, המושכים חרקים בעורמה ובדרכים מתוחכמות, המאביקים את פרחיהם מבלי לתת להם צוף בתמורה. על פי רוב, הפרחים (שאינם סחלבים), מושכים מאביקים מועילים, ומונעים מחרקים מזדמנים להגיע אל הצוף.

זה נעשה על ידי צבעים הנראים בולטים לעיני דבורים ולא לעיני חרקים אחרים, וזה נעשה גם על ידי ריחות שמפיצים הפרחים לרחוק. הדבורים רואות מצהוב עד כחול ואולטרא סגול, ולא מבחינות באדום. פרחים ממשפחת הסולניים למשל, אינם משחררים את גרגרי האבקה, אלא לאחר הנעתם. זה מונע מחרקים רבים לאיסוף את אבקתם, אך מאפשר לדבורים המניעות את כנפיהן במהירות רבה, לשחרר את האבקה מהאבקנים, וכך להאביק פרחים מאותו המין, ונשארת עוד אבקה לתזונתן.

כאשר הדבורים מוצאות פרחים עשירים במזון, הן חוזרות לכוורת מכוסות באבקה, עם ריח פרחים על גופן, ובטנן מלאה צוף. על מיקום קרוב של הפרחים, הן מודיעות על ידי תנועה סיבובית, תוך הליכה על חלת הדבש, ועל מיקום רחוק של הפרחים הן מודיעות על ידי ריקוד בצורת שמונה. ריקוד הנמשך יותר זמן, מראה על שדה עשיר במיוחד. החושים המפותחים אצל הדבורה הם הראיה, הטעם והריח, וחוש המישוש הנמצא בצדי הגוף, שבעזרתו היא מוצאת את דרכה בכוורת החשוכה. היא מבחינה בסוגי ריחות, ויש לה גם חוש התמצאות המאפשר לה למצוא את דרכה בשדות. מאמר על כך התפרסם בתאריך 2013. 2. 21 בכתב העת Science Express .

חוקרים אחרים גילו שדבורת הדבש צופה בהתנהגותן של דבורים אחרות, וקובעת לעצמה באלו פרחים כדאי לה להשקיע אנרגיה בחיפוש אחר צוף. היא מחליטה האם הדבורים האחרות מקבלות החלטות נכונות שכדאי לחקות, והיא לא תלך אחר דבורים טועות המבקרות בפרחים לא מתאימים. היא גם לא תבקר בפרחים שרוקנו מהצוף, כי חבל לה לבזבז אנרגיה לריק. בדרך כלל, יצורים חברתיים כמו דבורים ונמלים, מעבירים אינפורמציה מועילה ביניהם לגבי מקורות מזון, וכך שרדו לאורך מיליוני שנות אבולוציה. דבורת הדבש, מבחינה בצבעי פרחים המושכים אותה במיוחד ואליהם היא מכוונת את דרכה, כי אינה יכולה לכלות את כוחה בחיפושים עקרים, ואינה בודקת האם בכל פרח חבוי צוף. מחקר על כך התפרסם בתאריך 2013. 4. 4 בכתב העת Current Biology.

יש דבורים המקיפות את הקן, ומפזרות ריחות שהן מביאות מפרחי שדה, ויתר הדבורים מבקרות בפרחים בעלי אותם הריחות. דבורת העץ למשל מפיקה פרומון מיוחד שהיא מפזרת בקן, המדרבן את יתר הדבורים לצאת לחפש מזון. דבורה זו מנצלת את הידע שמשדרת דבורת הדבש, כדי למצוא מקורות מזון איכותיים לעצמה, מבלי לטרוח בחיפושים. המחקר התפרסם בתאריך 2012. 9. 20 בכתב העת PLOS Biology .

דבורת הדבש חייה כחמישה עד שישה שבועות בחברה שבה יש מלכה אחת, כמה מאות זכרים (בזמן שזקוקים להם להפריית מלכות צעירות) וכמה עשרות אלפי פועלות. מרגע הטלת הביצים על ידי המלכה עד ליציאת הפועלת מתא הגולם, עוברים כשבועיים. ביומיים הראשונים הפועלת עוסקת בניקוי התאים ובהכנתם לקליטת הביצים, בעשרת הימים הבאים היא מאכילה את הרימות ואת המלכה, ומגיל שלושה שבועות עד סוף חייה, היא אוספת בשדות.