דיונונים ותמנונים

דיונונים ותמנונים \ אהוד קלפון

שייכים לממלכת חסרי החוליות, למערכת הרכיכות, למחלקת ראש-רגליים, ולסדרת הדיונונים, הכוללת את הסוגים דיונון ותמנון.

מחלקת ראש-רגליים - Cephalopoda נפוצים בכל הימים והאוקיינוסים בעולם ובכל העומקים. הם נקראים כך כי רגליהם נמצאות ליד הראש. הם חסרי החוליות הגדולים, המתקדמים והאינטליגנטיים ביותר שהופיעו בכדור הארץ. לדוגמה דיונון ענק בשם - Architeuthis מגיע לאורך של שמונה עשר מטרים וחי בעומק האוקיינוס.

דיונונים ותמנונים, מפרישים מבלוטות מיוחדות, חומר שחור הדומה לדיו, וכך במים העכורים הם מצליחים לזנק ולהתחמק מאויביהם. יש להם יכולת להחליף את צבע עורם במהירות רבה, ויש להם יכולת רגנרציה של אברים שאובדים. לתמנון יש שמונה זרועות (רגליים), ולדיונון יש עשר זרועות (רגליים). יש להם מקור קשיח שבעזרתו הם יכולים לפצח את השלד החיצוני של סרטנים, קונכיות של חלזונות ים וצדפות.

לפני 100 מיליון שנה הם שלטו במי האוקיינוסים, כאשר אוכלוסיית האמוניטים (שהיו ראש-רגליים- צפלופודה) הייתה גדולה ביותר. לכולם יש שתי שורות של כפתורי הצמדה בכל זרוע, לצורכי אחיזה בטרף. תנועתם במים מהירה, בעזרת סילון מים שהם משחררים בעוצמה, דרך צינור אחורי, וכך הם מזנקים ונעים קדימה.

דיונון החוף – Sepia latimanus מגיע בדרך כלל לאורך של 30 ס"מ , יש לו עשר זרועות שמהן שמונה שוות באורכן ושתיים ארוכות יותר. בזמן ההפריה, הזכר מעביר שקיק מלא תאי זרע, באמצעות אחת מזרועותיו, אל גוף הנקבה. היא מטילה עשרות אלפי ביצים מופרות בקרקעית ים רדוד, שבוקעות שם ומהן יוצא יצור זעיר שצף על פני המים.

בראשית דרכם של היצורים הזעירים, הם צפים במים כמו יתר הפלנקטון הימי. כאשר הם גדלים ונעשים כבדים, הם שוקעים לקרקעית הים, שם ישהו לאורך שלוש שנות חייהם.

תמנון מצוי – Octopus vulgaris מצויד בשמונה זרועות צייד שוות באורכן, ועליהן שתי שורות של כפתורי הדבקה. יש לו לסתות חזקות המשמשות אותו בטריפת דגים, סרטנים ורכיכות שונות, וכן בלוטות להפרשת חומר שחור כמו דיו להעכרת המים לצורכי התחמקותו מאויביו. התמנון מגיע עד לאורך של מטר אחד, והוא חי סמוך לחופים סלעיים בעומק עד 300 מטרים, בימים ובאוקיינוסים.