חיים מתחת לאבנים

חיים מתחת לאבנים \ אהוד קלפון

מתחת לאבנים, מתקיימים בעלי חיים קטנים בבית גידול, שבו שורר מיקרו אקלים ייחודי, עם לחות יחסית גבוהה ועם טמפרטורות נוחות, בכל ימות השנה. היצורים הקטנים, מוצאים כאן בית גידול מתאים, העונה על צורכי קיומם והתרבותם בו ואין להם צורך לצאת אל מחוץ לגבולותיו.

יש בעלי חיים המשלימים מחזור חיים מלא בו, מבלי לצאת החוצה, אולם יש גם כאלה היוצאים לחפש מזון, בזמן המתאים ושבים אליו. היצורים בבית גידול זה, מוגנים היטב מפני קרינת השמש המזיקה, מפני יובש האוויר, מפני שינויי טמפרטורה קיצוניים בחילופי העונות ומפני טורפים.

מאחר שאין זרימת אוויר ורוח בבית הגידול שמתחת לאבן, זה מאפשר שמירת מיקרו אקלים יציב. השינויים האטמוספריים היומיים והעונתיים שעל פני האדמה והסלעים החשופים, אינם משפיעים על תנאי בית הגידול שמתחתם.

חיים כאן בעיקר, חסרי חוליות יבשתיים למיניהם, כגון שלשולים, נדלים, עכבישים, נמלים, טחביות, עקרבים, רכיכות, חיפושיות ומיני חרקים בשלבי גלגולם. יצורים אלה, אינם משקיעים אנרגיה כדי לבנות את בית הגידול, כי הוא נמצא מוכן וזמין, עם קצת תחרות על אכלוסו.

כדי לצפות ביצורים המתקיימים מתחת לאבן שטוחה, אפשר להרימה כלפיך, כדי שתהווה מגן במקרה שיש נחש. יש גם להיזהר מעקרבים ומעכבישים, העלולים להיות צמודים לתחתית האבן. רצוי מאוד שהתצפית תהיה קצרה, על מנת לא לשנות את תנאי האקלים המיוחדים שם ולהניח את האבן בדיוק כפי שהייתה מקודם במקומה.