רפרפים

רפרפים \ אהוד קלפון

הרפרפים נקראים כך, כי הם מרחפים ברפרוף מעל הפרח בזמן שהם יונקים צוף. הם שייכים למערכת פרוקי הרגליים, למחלקת החרקים, לסדרת הפרפראים ולמשפחת הרפרפיים. הם פעילים בלילה ונפוצים בעיקר באזורים טרופיים וסובטרופיים ברחבי העולם. אצל הפרפרים מבחינים בין פרפרי יום (הפעילים בשעות היום), כגון לבנין הכרוב, דנאית סדום, זנב סנונית ועוד, ופרפרי לילה (הפעילים רק בשעות הלילה), כגון שבתאי השקד, רפרף הגפן, רפרף ההרדוף ועוד.

הרפרפים מצוידים במחושים דקים ובחדק ארוך (20 ס"מ), המסוגל להגיע עד לצופנים הנמצאים בתחתית הפרחים, ולינוק מהם צוף. החדק נמצא רוב הזמן גלול, ליד פיו של הרפרף, אך הוא מתיישר לכל אורכו בשעת הסעודה. כנפיהם הקדמיות ארוכות יותר מהאחורית וכשהם עומדים הכנפיים מוטות כלפי מטה, בניגוד לפרפרי יום שכנפיהם זקופות כלפי מעלה בזמן עמידה. הנקבה מטילה את ביציה בתפזורת, שמהן בוקעים זחלים, עם בליטת עור דמוית קרן. הזחלים עוסקים רוב הזמן באכילה. הם גדלים, ומתנשלים מספר פעמים, ואחר כך מתגלמים. בגולם מתרחש תהליך מטמורפוזה, המתחיל בזחל ונגמר ברפרף (בוגר).

בארץ אפשר לראות מספר מיני רפרפים כגון, רפרפף ההרדוף, רפרף גולגולת המת (שעל גבו יש ציור של גולגולת להפחדת אויביו), רפרף החלבלוב, רפרף החבלבל, רפרף הגפן ועוד. זחלי רפרף ההרדוף למשל, ניזונים מעליו הרעילים של שיח ההרדוף ואינם ניזוקים. כאשר הזחלים מגיעים לשיא גודלם, הם יורדים מהשיח אל הקרקע, מתחפרים מתחת לעלים היבשים, ומתגלמים באדמה. להטעיה מושלמת, הזחלים מצוידים בשני כתמים שחורים על הראש, הנראים כמו זוג עיניים ענקיות. טורפים למיניהם, נרתעים להתקרב לזחל הלא מסוכן, אך חזותו מפחידה. מהגלמים בוקעים רפרפים בוגרים, הפעילים בשעות הלילה.

נקבת רפרף הגפן מטילה את ביציה על עלי הגפן, וכעבור חמישה ימים, בוקעים הזחלים מהביצים. הם ניזונים מעלי הגפן הנמצאים בשפע מסביבם, כעבור שבועיים הם מתגלמים, ומהגלמים בוקעים בוגרים שהם פרפרי רפרף הגפן.

ליד ישוב בחוף הים, נעלמו צמחי נר הלילה החופי. אז התברר שאורות חזקים המופעלים בחוף, לא מאפשרים לרפרפים (שרואים רק בחושך), להאביק את פרחי נר הלילה החופי. צמחיו לא עשו זרעים, והם הלכו ונעלמו עם השנים, מחוף זה.