יצורים חד תאיים

יצורים חד תאיים \ אהוד קלפון

האורגניזמים ה חד תאיים גופם בנוי מתא אחד בלבד, להבדיל מאורגניזמים רב תאיים שיש מספר רב של תאים בגופם. החד תאיים זעירים מאוד ונראים בעזרת המיקרוסקופ. קיומם של יצורים חד תאיים נתגלה עם ראשית השימוש במיקרוסקופ במאה השבע עשרה על ידי החוקר ההולנדי לוונהוק שהיה חלוץ ההסתכלות המיקרוסקופית.

בזמנו איש לא עמד על חשיבותם של היצורים הזעירים, הבלתי נראים לפני שהציג לואי פסטר את "ההשערה החיידקית" שלו, בשנות השישים של המאה התשע עשרה. פסטר היה הראשון שעמד על התפקיד המרכזי שממלאים החד תאיים במחלות אצל בני אדם ואצל בעלי חיים ובתהליכים ביולוגים וביוכימיים אחרים, כגון פירוק (ריקבון) ותסיסה. התפתחות המיקרוביולוגיה הבהירה, כי יצורים חד תאיים מצויים בכל מקום מסביבנו, במספרים עצומים, וגם חיים בסביבות מחיה שיצורים רב תאיים אינם מסוגלים לחיות בהם.

חקר ההיסטוריה האבולוציונית מלמד שצורות החיים החד תאיות השונות שלטו בעולמנו במשך רוב תולדותיו. למעשה, היסטוריה זו כפי שמחלקת אותה הגיאולוגיה היא בראש ובראשונה ההיסטוריה של החד תאיים.

גילו של כדור הארץ הוא 4.5 מיליארד שנים ומעריכים שיצורים חד תאיים ראשונים, הופיעו כבר לפני כשלושה מיליארד שנים. אך גם לאחר הופעת יצורים רב תאיים , עדיין החד תאיים הם השליטים מבחינת מספר הפרטים, תפוצתם ואפילו, מבחינת ביו- מסה (משקל החומר החי שלהם, רב מזה של רב תאיים). חלוצי הטקסונומיה (שעסקו במיון האורגניזמים), הבדילו בין שתי ממלכות, החי והצומח וחילקו את המיקרו אורגניזמים בין השתיים על פי אבחנה חיצונית.

כל האורגניזמים המסוגלים לנוע בכוחות עצמם נחשבו לבעלי חיים ואלה הירוקים המסוגלים לבצע פוטוסינתזה נחשבו לצמחים. יצורים נעים בעלי פוטוסינתזה, או נייחים חסרי פוטוסינתזה, סופחו באקראי לאחת משתי הממלכות לפי מאפיינים אחרים. במהלך המאה העשרים, הבינו שיש אי התאמה של אורגניזמים רבים לשתי הממלכות, לכן הוגדרה ממלכה נוספת בשם פרוטיסטה, שכללה את כל החד תאיים.

הבחינו גם בין יצורים זעירים שתאיהם חסרי גרעין (נקראים פרוקריוטים), לבין אלה שתאיהם מצוידים בגרעין (נקראים אוקריוטים). לפי זה, הוקמה ממלכה נוספת בשם מונרה, הכוללת את כל החד תאיים הפרוקריוטים שהם חסרי גרעין. כל בעלי הגרעין (אוקריוטים) נשארו בממלכת הפרוטיסטה.