אורן ירושלים

אורן ירושלים \ אהוד קלפון

אורן ירושלים -Pinus halepensis - שייך למשפחת האורניים, גדל על סלעי גיר רך, קרטון או נארי. על הפסגות הקרטוניות בכרמל הגבוה, גדלים יערות אורנים טבעיים, וגם נטועים, הבולטים בסביבה. הם ניטעו בעיקר על סלעי קרטון וקרקע רנדזינה האופייניים לפסגות אלו. לסלעי הקרטון יש יכולת לספוג את מי הגשמים ולהחזיקם לאורך הקיץ והם בעלי תכולת מים המגיעה עד 25%.

ניצני האורן בנויים מהרבה עלעלים זעירים המכוסים קרום הנושר מאוחר יותר, כשרק העלעל הירוק נשאר על הענף. הענפים צומחים מחיקי הקשקשים. לכל ענף מקוצר יש עלים המתקיימים כשנה או שנתיים ונובלים. הענף הארוך, נושא את הענפים הקצרים נושאי העלים. הוא גדל לעובי ולאורך בניגוד לענף הקצר שאינו גדל. ביביי השרף נמצאים בתוך העלה ובתוך הענפים ותפקידו של השרף לשמור על רקמות פגועות מפני חדירת חיידקים. האורן הוא עץ ירוק – עד ואין לו תקופת שלכת מסוימת, כי אם חילוף מתמיד של העלים. עץ שכרתו אותו לא יתחדש ולא יצמיח בדים חדשים.

הרקמה להובלת מים (עצה), תופסת חלק גדול משטח הגזע, והליבה מצומצמת. העצה עשויה טרכאידים בעלי גמצים, והיא מוקפת רקמת קליפה שסביבה רקמת שעם. אורן ירושלים יכול ליצור 2 או 3 טבעות בשנה.

האורנים שייכים לצמחים בעלי זרע (ספרמטופיטה) הבנויים משורשים, גבעולים, עלים, פרחים, פירות וזרעים. הם משתייכים לחשופי- זרע, שהם צמחים חסרי שחלה, עמוד עלי וצלקת והביציות נמצאות על גבי קשקשים חשופים. הפרחים הם חד- מיניים, חסרי עטיף ומאובקים על ידי הרוח. לדוגמה: באורן מתפתחים הארכגונים בשק העובר באצטרובל הנקבי והאנתרידים (בעלי גרגרי אבקה), מתפתחים באצטרובל הזכרי.

האורן הוא עץ חד- ביתי, האצטרובל הזכרי הוא למעשה "פרח" אחד המכיל גרגרי אבקה, ומוקף קשקשים בבסיסו. כל אבקן בנוי מזיר רחב דמוי קשקשים בעלי שני שקי אבקה הנפתחים כלפי מטה. האצטרובלים הזכריים נושרים מהענף עם גמר ההאבקה באביב.

האצטרובלים הנקביים מכילים ביציות, מוקפים בעלעלים בבסיסם, ונמצאים על פי רוב על הבדים העליונים של העץ. כל אצטרובל נקבי הוא תפרחת בעל ציר מרכזי שסביבו יושבים קשקשים בשרניים עבים שמתחתם קשקשים קרומיים חומים. הקשקש הבשרני הוא קשקש הזרע והקשקש השני הוא קשקש חופה.

הביציות יושבות בחלק העליון של קשקשי הזרע כשהן חשופות, מכאן השם חשופי זרע אין צוף בפרחי האורן כי האבקה הרבה מתפזרת על ידי הרוח. גרגר האבקה מצויד במעטה חיצוני בעל שתי שלפוחיות אוויר להפצת גרגר האבקה ובמעטה פנימי. האצטרובלים הנקביים הבשלים, נוטים מהענפים כלפי מטה.

האורן אינו זקוק לאדמה עמוקה והוא שולח את שורשיו לרוחב ולא לעומק. יש לו מערכת שורשים עבה המשמשת לאחיזה בקרקע ומערכת שורשים דקה המשמשת לו לספיגת מים.

השורשים מפרישים חומצות המסייעות להם לחדור לתוך סלעי הקרטון. בחברת האורן (על הכרמל), גדלים פרע קטן עלים, רתמה קוצנית, לוטם, קידה, מרווה ועוד. מאחר שהאורן דורש הרבה אור, הוא מרכיב את הקומה העליונה של היער בהרים.