הטעייה בסחלבים

הטעייה בסחלבים \ אהוד קלפון

מינים רבים של צמחים בטבע, זקוקים לחרקים להאבקת פרחיהם, על מנת שייווצרו זרעים, להמשך קיומם. לצורך זה, רוב הפרחים מייצרים צוף כדי למשוך חרקים, כתמורה על שרותם בהעברת אבקתם לפרחים אחרים מאותו המין. אך מינים רבים של סחלבים (Orchids ) מושכים חרקים מאביקים לפרחיהם ברמייה, מבלי לתת תמורה על שרותם. יש סחלבים המשתמשים בשיטת "הטעיית מזון", כלומר פרחיהם משדרים שפע של מזון, כולל ריח, בזמן שאין להם מאומה לתת. החרקים המוטעים, נמשכים תמיד לאותם פרחים (מבלי ללמוד), ומעבירים את אבקתם, מבלי לזכות בתמורה.

לסחלבים אחרים, יש שיטה אחרת כדי למשוך חרקים ללא תמורה, הנקראת "הטעיה מינית". פרחיהם דומים להפליא לדבורה נקבה המושכת זכרים, שמאביקים את הפרחים בלי לקבל צוף, וחוזרים על אותה טעות במשך דורות רבים. האבקת הפרחים חשובה מאוד לסחלבים (ולפרחים בכלל),כדי שתהיה הפריה, וייווצרו זרעים להמשך קיומם.

למעשה, בשיטה של הטעיית מזון, נמשכים חרקים רבים ממינים שונים, שיכולים להעביר הרבה אבקה, בהשוואה להטעיה מינית, המושכת במקרה זה, רק דבורים. בהטעיה מינית, הפרחים מוגבלים רק למאביקים מסוימים שהם מעטים, המוריד מיעילות השיטה, בהשוואה לשיטת המזון הכוללנית.

אם שיטה זו נראית פחות יעילה בהאבקת הפרחים, איך זה שסחלבים אלה מתקיימים כך בהצלחה כבר מיליוני שנים. חוקרים מאיטליה, דרום אפריקה ושוויצריה עקבו אחר ההאבקה הטבעית של 31 מיני סחלבים, המשתמשים בשיטות שונות למשיכת חרקים. הם מדדו את כמות האבקה שנאספה על ידי החרקים באחד מפרחי הסחלב ומדדו את כמות האבקה שהגיעה לפרח של סחלב אחר מאותו המין. הם חזרו על אותו הניסוי בסחלבים ממינים שונים.

על פי התוצאות שקבלו הם גילו, שבשיטת "ההטעיה המינית" יש יותר יעילות של החרקים הספציפיים, בכמות האבקה שהם מעבירים, המגיעה לפרח האחר. כלומר אחוז האבקה שנאספה והגיעה ליעדה היה גבוה יותר מאשר בשיטות האחרות.

למשל בשיטת "הטעיית המזון" בקרו אומנם הרבה יותר מיני חרקים בפרח הסחלב ואספו הרבה יותר אבקה, אך רק מעט אבקה הגיעה לסחלב אחר מאותו המין. חרקים רבים איבדו את האבקה בדרך, או שבקרו בפרחים אחרים שאינם זקוקים לאותה אבקה להאבקת פרחיהם. מכאן אפשר להבין את המעבר האבולוציוני מהאבקה כללית (פחות יעילה) על ידי חרקים ממינים שונים, להאבקה ממוקדת (יותר יעילה), על ידי מאביק ממין יחיד כמו הדבורה, כך שמיניות הסחלבים הוכיחה את יעילותה.

בעולם גדלים בר 25,000 מיני סחלבים, ובארץ רק כשלושים מינים, כגון דבורנית הדבורה, דבורנית הקטיפה, דבורנית גדולה, דבורנית שחומה, סחלב נקוד, סחלב פרפרני, שפתן מצוי ועוד. פרחי הסחלבים נחשבים למשוכללים ביותר בעולם הצמחים, עם שיטות מיוחדות במשיכת מאביקים. מאחר שצמחי הסחלב מתרבים בעיקר על ידי זרעים, יש חשיבות ליעילות האבקת פרחיהם על ידי חרקים, והצלחת הפרייתם, על מנת שייצרו זרעים.