הרדוף הנחלים

הרדוף הנחלים \ אהוד קלפון

הרדוף הנחלים (Nerium oleander ) הוא צמח הידרופילי הגדל בבתי גידול לחים, אך גם בעל מבנה קסרומורפי שמאפשר לו לחיות בבתי גידול יובשניים. קיימת אומנם סתירה בין שניהם ויש מספר הסברים לכך אך הם לא נחקרו עד הסוף. מקור השם נריום (Nerium) מהמילה היוונית נרוס (Neros ), שפרושה רטיבות.

הרדוף הנחלים הוא שיח גבוה הגדל בגדות נחלים והוא המין היחיד במשפחת ההרדופיים. הוא ירוק עד, אך עליו החדשים צומחים באביב ובקיץ ואחרים מתייבשים ונושרים. רובד שכבת העלים הנוצרת מתחת להרדוף אינה מאפשרת נביטה וגידול של צמחים אחרים וכך הוא משתלט על סביבתו. העלים הקסרומורפיים עמידים לתנאי יובש, לכן הצמח יכול לגדות (ללא נחל) במקומות מעוטי מים ולחות בקרקע. לעליו יש כיסוי עבה המונע איבוד מים והפיוניות השקועות ברקמת העלה מכוסות בחוטי שיער. מבנה זה, יוצר מיקרו אקלים נוח ולח סביבן, השומר על מאזן המים של הצמח.

הפרח הוא דו מיני, בעל עמוד עלי וחמישה אבקנים והפרחים ערוכים בקבוצות על הענפים. הוא פורח לאורך האביב והקיץ (מאפריל עד ספטמבר) ומאבק בשעות הלילה על ידי רפרפים. זחלי רפרף ההרדוף ניזונים מעליו הרעילים מבלי להיפגע. כל חלקי הצמח רעילים לאדם ולבהמה ורצוי להרחיקו מגינות פרטיות, מגני ילדים ומבתי ספר.

מהחומרים הרעילים שבו, מנסים להפיק תרופות נגד מחלות עור שונות. בעבר נהגו לשמור על החיטה מפני מזיקים, על ידי פיזור ענפי הרדוף בין שקי החיטה ושבטים באפריקה הכינו ממנו חצים מורעלים. היום מפיקים מצמחי הרדוף, רעל נגד מכרסמים ותרופות שונות המטיבות עם האדם.